Service till fast pris !

Vi utför service på cyklar, gräsklippare motorsågar, röjsågar och trimmers till fast pris. En reperation är det naturligtvis svårare att i förväg bestämma priset för. Vi kan då göra en felsökning till fast pris och därefter lämna offert på hela reperationen. Avgift (350 kr) för felsökning/offert betales vid inlämningen och avräknas vid reperation.

Rabatt* ! Du som köpt ny cykel av oss får 200 kr** år ett, 149 kr år två och 99 kr år tre på valfri service !

*Rabatt drages från ord pris **Besiktning säkerhetskontroll 149 kr rabatt


 

Basservice cykel

Cykelservice Bas

Inkluderar: Säkerhetscheck hela cykeln. Kontroll och justering av växlar, bromsar och ekrar. Smörjning och justering av kedja. Kontroll av kedja och drev. Kontroll och justering styrlager. Kontroll hjullager och vevlager. Yttre avtorkning. Bör kompletteras med smörjning av nav då och då beroende på hur mycket cykel används. Cyklar du bara under sommarhalvåret och undviker regn räcker det kanske med vart tredje år men cyklar du året om bör det göras årligen.
Pris 548.-, tiden 1/10-28/2 495.- (exkl. reservdelar)
Om inget annat avtalas ringer vi om det behövs byta reservdelar, slitdelar för över 300 kr.

Tillval: Navsmörjning Shimano 3, 7 och 8 vxl. 225 kr. Rengöring/smörjning övriga växelnav 488 kr. Std framnav 200 kr. Övriga nav på förfrågan

elcykelservice

Elcykelservice

Inkluderar: Fördjupad kontroll av elsystemets alla delar, kapacitet och status. Säkerhetscheck hela cykeln. Kontroll och justering av växlar, bromsar och ekrar. Smörjning och justering av kedja. Kontroll av kejda och drev. Kontroll och justering styrlager. Kontroll hjullager och vevlager. Yttre avtorkning. Bör kompletteras med smörjning av nav då och då beroende på hur mycket cykel används. Cyklar du bara under sommarhalvåret och undviker regn räcker det kanske med vart tredje år men cyklar du året om bör det göras årligen.
Pris 737.-, tiden 1/10-28/2 650.- (exkl. reservdelar)
Om inget annat avtalas ringer vi om det behövs byta reservdelar, slitdelar för över 300 kr.

Tillval: Smörjning hjulmotor 243 kr. Navsmörjning Shimano 3, 7 och 8 vxl. 225 kr. Rengöring/smörjning övriga växelnav 488 kr. Std framnav 200 kr. Övriga nav på förfrågan

I servicekostnaden för cyklar ovan ingår tid för byte av delar såsom wires, däck, bromsbelägg, reflexer, glödlampor, batterier etc som normalt bytes vid regelbunden service. Kostnad för ev reparationer ingår ej.

Gräsklippare service

Gågräsklippare basservice.

Inkluderar: Motorservice inkl byte av olja, tändstift samt kontroll luftfilter. Kontr. kniv inkl slipning och balansering, laddning av ev batteri, Kontr/just drift. Kontroll skruv/bultförband. Kontroll hjul. Rengörning. Material till motorservice ingår övriga reservdelar tillkommer.
Pris 995.-

Plus-service: Knivbyte, rembyte, luftfilter byte, däckbyte (Klippo)

Servicepunkter motorsåg

Motorsågar basservice

Inkluderar: Byte tändstift och bränslefilter. Kontroll av luftfilter, drivhjul och skärutrustning inkl slipning eller ev kedjebyte (max 15"). Rengörning av kylsystem mm, justering av förgasare samt funktion och säkerhetskontroll.
Pris 1195.-
Plus-service: Luftfilerbyte, Skärutrustnings byte, slipning/byte kedja över 15".

Service åkgräsklippare

Åkgräsklippare basservice

Inkluderar: Byte av tändstift, motorolja och bränslefilter. Kontroll av luftfilter, remmar, knivar (slipning och balansering, batteri och säkerhetsbrytare. Kontroll och inställning av klippaggregat. Funktion och säkerhetskontroll samt rengörning.
Pris Rider/Traktor 2495.-
Pris Rider med AWD 2995.-

Plus-service: byte av oljefilter, knivar, knivfäste, luftfilter och/eller remar.

Servicepunkter Automower

Automowers basservice

Inkluderar:

Autotest (test samtliga funktioner, sensorer, motorer, aktuell programvara mm), programvara uppdatering, kontroll alla lager, kontroll tätningar och genomförningar i karross, knivar, byte, kontroll batterikapacitet, rengöring samt laddning av batteriet.

Baspris 1395.-.

Pris inkl vinterförvaring 1695.-

Pris inkl hämtning*, vinterförvaring och leverans* med uppstart 2495.-

Plus-service: Byte tätningar och packningar (vart 3:dje år) 345 kr (ex material).

*Inom radie 10 km, körsträckor utöver detta debiteras med 33 kr/km.

Servicepunkter Trimmer

Trimmers basservice

Inkluderar: Byte av tändstift och bränslefilter. Kontroll av luftfilter, vinkelväxel, skärutrustning och säkerhet. Justering av förgasare. Rengörning av kylsystem. Funktions och säkerhetskontroll
Pris 760.-
Plus-service: Pålindning av trimmertråd, byte skärutrustning.

Servicepunkter Röjsåg

Röjsågar basservice

Inkluderar: Byte av tändstift och bränslefilter. Kontroll av luftfilter, vinkelväxel, skärutrustning och säkerhet. Justering av förgasare. Rengörning av kylsystem. Funktions- och säkerhets-kontroll
Pris 995.-
Plus-service: Byte skärutrustning.