Utkörningspris leverans träningsmaskiner

Just nu gäller specialpris på utkörning av träningsmaskiner 30 kr/km. Pris debiteras efter kortast föreslagna väg på google maps, zonerna är bara för att man snabbt skall kunna bilda sig en uppfattning om pris. Pris gäller fram till entré dörr markplan. Returtransporter debiteras efter ordinarie taxa, vilket är 33 kr/km utan släp och 40 kr/km om släp behövs. Min debitering 200 kr.

 

Område

Pris Leverans

Pris Hämtning

Zon 1 inom grön ring 0-6 km

200 kr

200-250 kr

Zon 2, inom gul ring

200-750 kr

231-1000 kr

Zon 3, inom blå ring

750-1350 kr

825-1800 kr

Zon 4, inom röd ring

1300-1900 kr

1485-2530 kr