Utkörningspris leverans träningsmaskiner

Just nu gäller ordinarie pris (30 kr/km enkel resa) på utkörning av träningsmaskiner. Pris debiteras efter kortast föreslagna väg på google maps, Zoner är bara men för att man snabbt skall kunna bilda sig en uppfattning om pris.. Pris gäller fram till entré dörr markplan. Returtransporter debiteras efter ordinarie taxa, dvs från 30 kr/km enkel resa. Min debitering 200 kr.

 

Område

Pris Leverans

Pris Hämtning

Zon 1 inom grön ring 0-7 km

200 kr

200 kr

Zon 2, inom gul ring

200-750 kr

200-750 kr

Zon 3, inom blå ring

750-1350 kr

750-1350 kr

Zon 4, inom röd ring

1300-1900 kr

1300-1900 kr