Colombus HS1601 polermaskin

 

Polermaskin HighSpeed 1601

Höghastighetspolermaskin med steglös tryckreglering och en stor arbetsbredd. Idealisk både för spraypolering och för torrpolering av polichbehandlade golv då man vill ge golvet dess ursprungliga lyster och städbarhet.

Teknisk info

L x W x H

500 x 770 x 1160 mm

 Spänning  230V
 Arbetsbredd  500 mm  Effekt max  1500 W
 Ljudnivå  66 dB(A)  Rotationshastighet  1600 rpm
 Vikt  42,5 kg    
       

1/ Innebörd

 

 • Torrpolering utförs för att återge golvbehandlingen dess
 • städbarhet och ursprungliga lyster, men även för att reducera
 • och avlägsna friktionsmärken, klackmärken samt att reparera
 • repor och s.k. gångstråk.
 • Torrpolering utförs på rena golv så att inte smuts skadar
 • ytbehandlingen. Om golven är smutsiga skall golven först
 • rengöras med maskin (lättskurning) eller manuellt.
 • Torrmoppa golvet före polering för att avlägsna grus och damm
 • som kan repa om det fastnar i rondellen.
 • Torrpolering utförs med en högvarvsmaskin med varvtal från
 • 1000-2000 varv/min.
 • Vid arbete med t.ex. rondellbyte skall kontakten alltid vara ur
 • vägguttaget.
2/ Förberedelser

 • Iordningställ highspeedmaskin med rondell enligt inventarielista för golvvärd.
 • Kontrollera att dammlist (om detta finns) är monterad på maskinen.
 • Om maskinen är utrustad med dammsugare skall kontroll göras så att en ren dammpåse är korrekt monterad.
 • Torrmoppa golvet.
3/ Arbetsgång

 • Se till att dammlisten är nedfälld.
 • Sätt kontakten i härför avsett vägguttag.
 • Lägg sladden över axeln, så att man inte snubblar över den vid körning.
 • Fäll handtaget och starta maskinen.
 • Börja poleringen vid vägguttaget och arbeta dig bort från
 • uttaget.
 • Gå i långsam gångtakt eller arbeta fram och tillbaka. Lägre varvtal på maskinen = långsammare arbetstakt.
 • Om stora ytor poleras skall rondellen kontrolleras så att den inte blir för smutsig.
4/ Avslutande av arbetet

 • Ta ut kontakten ur vägguttaget.
 • Avlägsna rondellen och rengör om nödvändigt.
 • Torrmoppa golvet om det blivit mycket poleringsdamm.
 • Rengör maskinen.
 • Linda upp kabeln på maskinen och kontrollera samtidigt att
 • kabeln är hel.
 • Rengör rondellen.

1/ Innebörd
 • Spraypolering utförs för att återge golvbehandlingen dess städbarhet och ursprungliga lyster, men även för att reducera och avlägsna friktionsmärken, klackmärken samt att reparera repor och s.k. gångstråk.
 • Spraypolering utförs på rena golv s a* att inte smuts skadar ytbehandlingen. Om golven är smutsiga skall golven först rengöras med maskin (lättskurning) eller manuellt.
 • Torrmoppa golvet före polering för att avlägsna grus och damm som kan repa om det fastnar i rondellen.
 • Spraypolering utförs med en högvarvsmaskin med varvtal från 1000-2000 varv/min.
 • Vid arbete med t.ex. rondellbyte skall kontakten alltid vara ur vägguttaget.

2/ Förberedelser

 • Iordningställ highspeedmaskin med rondell och underhållsprodukt enligt 5.10 Produktlista.
 • Kontrollera att dammlist (om detta finns) är monterad på maskinen.
 • Fyll kembehållaren på maskinen med underhållspolish enligt golvvårdsplan.
 • Torrmoppa golvet.
3/ Arbetsgång

 • Se till att dammlisten är nedfälld samt att spraymunstycket är placerat i centrumhålet på maskinen. Om maskinen ej är utrustad med centrumhål skall dammlisten vara uppfälld.
 • Sätt kontakten i härför avsett vägguttag.
 • Lägg sladden över axeln, så att man inte snubblar över den vid körning.
 • Fäll handtaget och starta maskinen.
 • Börja poleringen vid vägguttaget och arbeta dig bort från uttåget.
 • Gå i långsam gångtakt eller arbeta fram och tillbaka. Lägre varvtal på maskinen = långsammare arbetstakt.
 • Spraya ut små mängder underhållspolish vid skadorna och polera torrt. Upprepa om nödvändigt. Om stora ytor poleras skall rondellen kontrolleras så att den inte blir för smutsig.
4/ Avslutande av arbetet

 • Ta ut kontakten ur vägguttaget.
 • Avlägsna rondellen och rengör om nödvändigt.
 • Töm kembehållaren och skölj igenom slang och munstycke med
 • rent vatten.
 • Torrmoppa golvet om det blivit mycket poleringsdamm.
 • Rengör maskinen.
 • Linda upp kabeln på maskinen och kontrollera samtidigt att
 • kabeln är hel.
 • Rengör rondellen.

Källa: INPA AB Höör

 

Pris


Pris dag 1

300 kr

Pris från dag 2

225 kr

Helg

525 kr

Vecka

1200 kr


Moms ingår i alla priser. 

Polerpads rosa 3M 430 kr/st kr/st

 

Boka maskinen