Dustcontroll DC50-W Våtsug

Våtstoftavskiljare med evakueringspump

Dustcontrol DC 50-W är en våtstoftavskiljare på 1400W med robust chassi och kraftfull motor. Att arbeta med att borra i betong kräver stora mängder vatten, som blir mycket smutsigt. Genom att använda en våtstoftavskiljare, som effektivt suger upp vattnet, undviker man att arbetsplatsen blir våt och smutsig. Den är också lämplig som våtsug vid städning med singelskurmaskin

Slamsugningen är integrerad i en enhet och rent vatten pumpas ut genom dräneringsslangen. Slammet samlas upp i en filtersäck, som är lätt att ta bort.

Dustcontrols nya våtstoftavskiljare är lätt delbara för rengöring och sanering. Detta är en viktig detalj på enheter som kräver frekvent rengöring. Robust konstruktion motstår varje dags användning.

Komplett med Sugslang och golvmunstycke. Filterpåse skall alltid användas. En liten mängd vatten blir kvar i maskinen som pumpen inte kan ta upp varför maskinen skall tömmas efter användning, se bild nedan.

Teknisk info

 • Våtsug/våtstoftavskiljare
 • Robust chassi
 • Kraftfull 1400 W motor
 • Dränkbar virvelhjulspump (flygt) 175 l/min
 • Lätt att lossa och rengöra pumpen
 • Snabbkoppling för vattenevakueringsslang
 • Vikt (kg) 34
 • Undertryck , max 230 V kPa 24
 • Flöde vid öppet inlopp 190
 • Sugmotor, 1 fas 230 V 1400
 • Ljudnivå 75 db(A)

Tömning Dustcontroll DC50-W Våtsug

Pris


Pris dag 1

275 kr

Pris från dag 2

200 kr

Helg

475 kr

Vecka

1075 kr


Moms ingår i alla priser.

Filterpåse 305 kr/st

Elkabel 15 kr/dag.

Boka maskinen