Motorkap husq K760 vat

Husqvarna Motorkap lämpar sig för kapning av betong och sten vid ombyggnader, renovering och nyproduktion, mindre håltagningsarbeten och justering av fönster- och dörröppningar samt vid viss rör, asfalt- och metallkapning. Den är också ideal för kapning av kantsten och trädgårdsplattor vid markarbeten. Utrustad med vattenanslutning men går även att använda torr.

Teknisk info

Se under dokumentation

Broschyr

Bruksanvisning

Pris


Pris dag 1

275 kr

Pris från dag 2

200 kr

Helg

475 kr

Vecka

1075 kr


Moms ingår i alla priser. Kapskiva  tillkommer se förbrukning

Bränsle Aspen 2T till aktuellt dagspris. Kapskiva diamant 350 mm 445 kr/mm (min deb 0,5 mm) Kapskiva abrasiv 350 mm för stål 170 kr/st för betong 172 kr/st

Andningskydd, hörselskydd och skyddsglasögon. Trycktank 10 L 55 kr/dag

Boka maskinen