Dino 105T

Denna lift har varit en bra och haft få fel genom åren men börjar nu bli för gammal för uthyrning. Den är besiktigad utan anmärkning båda av Bilprovningen och Svensk Maskinprovning. Intyg finns under dokumentation.

Info

Besiktiga  SMP Se instruktionbok under dokumentation

Pris

Pris 75000 kr (60000 + moms)

 

Elkabel 1 fas 20 m, 15 kr/dag