Avfuktare 

1-fas typ AFd 36 och med värme typ AFA 30-E

När luftavfuktaren skall användas skall dörrar och fönster stängas så att värmen behålls inomhus och fuktig luft från omgivningen inte påverkar torkningen. Luftavfuktaren använder rumsluften i ett kretslopp vilket ger en snabb, energisnål och skonsam torkning. Torkningsprincipen är betydligt energisnålare än metoden med hög värme och ventilation. Energibesparingen i jämförelsen uppgår till ca. 80%. Varje liter kondenserat vatten ger ett energitillskott i form av varmluft på ca. 630 Watt.

Kondenseringsavfuktare arbetar bäst vid rumstemperaturer på +18 - 30 oC. Luftavfuktare med vanlig avfrostning arbetar i temperaturer mellan +7 och +35 oC. Processen är beroende av luftens förmåga att bli fuktmättad vilket fungerar bäst vid något högre temperatur. Luftavfuktare som saknar hetgasavfrostning kan blir nedisade om rumstemperaturen är för låg då dessa maskintyper använder rumsluften för att smälta eventuell is under avfrostningsperioden. 

Luftavfuktaren suger in fuktig luft som leds över kylflänsarna på förångaren. Fukten i luften kondenserar och samlas upp i en droppskål. Frigjort vatten leds därefter till uppsamlingskärl, eller via slang till annan behållare eller avloppsbrunn. Torr och uppvärmt luft återförs sedan åter till rummet.

Teknisk info

Se datablad under modell AFD 36 AFD svensk 2007Pdf50x48

 

Instruktionsbok AFd36Pdf50x48

Avfuktare AFD36

Pris


Pris dag 1

185 kr

Pris från dag 2

110 kr

Helg

295 kr

Vecka

845 kr


Moms ingår i alla priser. 

 

Elkabel 1-fas 10 Amp, ca 20 meter 15 kr/dag. Vid hyra av annan maskin lämnas 75 kr rabatt på 1:a dagspriset. Debiteras per kalenderdag.

Boka maskinen